Ohiko Batzar Nagusirako deialdia

Ohiko Batzar Nagusirako deialdia

Gure Kooperatibaren Baltzuaren estatutuen 24. artikuluan ezarritakoaren arabera, Artezkaritza Kontseiluak Axular Lizeoa Kooperatiba Elkartearen Ohiko Batzar Nagusira dei egiten du.

Batzarra 2022ko martxoaren 1ean egingo da, arratsaldeko 7:00etan lehen deialdian, eta, hala balegokio, 7:30ean bigarren deialdian, erakundeak Donostia herriko Arostegi kalean, 10. zenbakian dituen lokaletan.

Hona hemen GAI‑ZERRENDA:

  1. Aurreko batzarreko akta irakurtzea
  2. Batzarraren akta sinatzeko bi bazkide izendatzea
  3. Memoria, Galeren eta Irabazien Balantzea eta Kontuak irakurri eta, hala badagokio, onartzea, baita 2021eko ekitaldiko emaitza aplikatzeko proposamena ere
  4. Kooperatibako Kontseilu Errektoreko kideen berritze partziala
  5. Estatutu Sozialen 1, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 22, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 47, 48, 50, 51, 53, 56 eta 57 eta Azken Xedapenen Lehenengoa, Bigarrena, Hirugarrena, Laugarrena eta Bosgarrena aldatzea proposatzea eta, hala badagokio, onartzea, Euskadiko Kooperatiben 11/2019 Lege berrira egokitu eta egokitzeko
  6. Batzar Nagusirako deia egiteko webgune korporatiboaren sorrera proposatzea eta, hala badagokio, onartzea
  7. Lehendakariari eta idazkariari ahalmenak eskuordetzea Batzar Nagusiak hartutako erabakiak formalizatu, osatu, garatu, zuzendu eta gauzatzeko, eta Kooperatiben Erregistroan behar diren izapideak egiteko
  8. Galde-erantzunak

Donostian, 2022ko otsailaren 15an

Axular Lizeoa Kooperatiba Elkartearen Artezkaritza Kontseiluko Presidentea. Mikel Eguren Etxabeguren Jauna

Oharra: Bazkide guztiek eskubidea dute onartu beharreko gai-zerrendako puntuei dagozkien dokumentuak aztertzeko, dokumentazio ekonomikoa, estatutuak aldatzeko proposamenen testu osoa eta horien justifikazio-txostena barne.

Garrantzitsua: COVIDa dela-eta, osasun- eta segurtasun-neurriak betetzeko helburuarekin, aurrez inprimaki honen bitartez izena emanez edo 943316066ra deituz eman beharko da.

Ordezkaritza emateko, inprimatu, bete eta sinatu dokumentu hau eta zure ordezkariak batzordera eraman dezala, mesedez.